Toespraak Filip D'havé bij de traditionele opening van het ANV-jaar 2020

  • 30 januari 2020

De Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland Filip D’havé heeft de ANV-nieuwjaarslezing 2020 gehouden op zaterdag 25 januari in Middelburg.

Hoe cond ick u mijn broeders oyt vergeten daar wij toch zijn in eenen stronck geplant”, luidt de roemruchte zin uit een rede van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde. Al werd die stronk doorheen de gemeenschappelijke geschiedenis van de Lage Landen sindsdien geregeld toch wel stevig uit elkaar gehouwen, zijn Nederland en Vlaanderen na meer dan vier eeuwen onmiskenbaar en meer dan ooit twee flinke loten aan één stronk geworden.

Inleiding

Vlaanderen en Nederland kunnen vandaag bogen op een intense samenwerking op diverse vlakken: cultureel, taalkundig, op het vlak van onderwijs en erkenning van diploma’s, inzake onderzoek en innovatie, infrastructureel, rond de Westerschelde, de rivier die ons historisch vaak heeft gescheiden, maar ons tegelijk als natuurlijk estuarium en gemeenschappelijke waterweg verbindt, enz. Op vele vlakken is die samenwerking structureel en zelfs verdragsrechtelijk verankerd, zowel cultureel (Cultureel Verdrag uit 1995[1]) als met betrekking tot de Taalunie (Verdrag van 1980), het onderwijs (het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan, NVAO, alsook de GENT-akkoorden) en in verband met de grensrivieren de Maas én niet het minst de Westerschelde. Er bestaan trouwens ook in dit rivierenkader fantastisch werkende gemengde organen als onder meer de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie en de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC), die het beleid en het beheer voeren over resp. de Maas en het Schelde-estuarium uit oogpunt van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid; de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (die overigens al bestaat sinds 1839) en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, die zorgen voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.

In de sfeer van taal, cultuur en onderwijs zijn de relaties tussen Nederland en Vlaanderen logischerwijze het meest intens. Dat heeft ook te maken met het feit dat in deze Vlaanderen binnen België sinds 1970, resp. 1980 de exclusieve bevoegdheden verwierf.

 

Lees hier de hele lezing:

docx bestand20200125 FDH Nieuwjaarslezing ANV.docx (60 kB)


[1] Voluit het verdrag 'Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de  Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden.