Interreg VL-NL | eerste oproep voor projecten. Dien jouw project in !

 • 11 maart 2022

Werk je samen met een Nederlandse partner aan een project voor een slimmer, groener, socialer Europa of een Europa zonder grenzen? Dien jouw project in en ontvang een subsidie.

Wanneer komt jouw project in aanmerking?

 • Je werkt samen met minstens 1 Vlaamse en 1 Nederlandse partner aan een gemeenschappelijk project.
 • Het project past in één van de 4 prioritaire beleidsdomeinen: 

Een slimmer Europa 

 • Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën.
 • Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap 

Een groener Europa

 • Bevorderen energie-efficiëntie en verminderen uitstoot broeikasgassen
 • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen
 • Ontwikkelen slimme energiesystemen, netwerken, opslag 
 • Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie en -bestendigheid 
 • Overgang naar circulaire en hulpbronefficiënte economie 
 • Bevorderen biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en verminderen luchtverontreiniging (m.n. stikstof)

Een socialer Europa 

 • Inclusieve arbeidsmarkt, oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel nieuwe als in transitie zijnde sectoren. 
 • Verbetering van de gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren
 • Duurzaam toerisme, versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie

Een Europa zonder grenzen: samenwerken om grensobstakels te overwinnen

 • Er is geen minimum- of maximumbudget per project. Je kan maximaal 50% van de subsidiabele kosten met EFRO-middelen financieren.

Wie kan een project indienen?

 • Je organisatie is gevestigd in het programmagebied.
 • Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid
 • Eenmanszaken, maatschappen, VOF’s (NL) en commanditaire vennootschappen (NL)

Hoe en wanneer dien je een project in?

De procedure verloopt in twee fases:

 1. Je meldt eerst een project aan: deadline 31 maart 2022.. Op 29 juni beslist het Comité van Toezicht welk project doorgaat naar de tweede fase.
 2. Na een positieve beoordeling dien je de eigenlijke projectaanvraag in. De deadline voor de indiening is 25 november 2022.

De goedkeuring van de projecten is gepland op 22 februari 2023.

Voor meer informatie: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/interreg-vlaanderen-nederland-eerste-oproep-voor-projecten